Brasóns Boucenses

A palabra brasón provén do alemán “blaseu”, tocar a trompeta, porque os cabaleiros tocábana cando se presentaban nas lizas dos antigos torneos, a fin de anunciar a súa chegada. Outros autores fana derivar do inglés “blase”, “to blase”, publicar; “a blaser”, pregoeiro. As tres palabras teñen relación sobre o mesmo e idéntico asunto, posto que o pregoeiro antes de falar advertía ó público coa súa trompeta; polo tanto describía en voz alta as armerías do cabaleiro que se presentaba para combater; chamábase a isto “brasonar”.

No libro de festas de 1998 xa se escribira sobre unha parte dos brasóns existentes na Vila de Bouzas. Redáctase neste artigo os restantes emblemas familiares que se conservan, aínda que no caso dos Sequeiros está tan erosionado polo paso do tempo que só pode adivíñarse as armas que contiñan.

No libro de festas de 1998 xa se escribira sobre unha parte dos brasóns existentes na Vila de Bouzas. Redáctase neste artigo os restantes emblemas familiares que se conservan, aínda que no caso dos Sequeiros está tan erosionado polo paso do tempo que só pode adivíñarse as armas que contiñan.

<<Anterior        Siguiente>>